You are here

Cercador de convocatòries

Cercador d'ajuts

L'objectiu de la guia d'ajuts és facilitar al sector agroalimentari i forestal una millor comprensió i coneixement de les fonts de finançament per a la innovació , les diferències entre elles, i presentar la informació més rellevant de les convocatòries nacionals i comunitàries sobre matèries d'aquest àmbit.

Aqui es presenta un cercador de les convocatòries considerades d'interès .


Si punxa en un pètal de la flor, podrà accedir a la descripció del programa de finançament. 

Cercar per àmbits ( Només per a convocatòries H2020 i MAGRAMA)

En cada àmbit, s'han caracteritzat al programa 72 línies d'innovació , agrupades en reptes i mesures estratègiques . Veure taula i llistat

Presionando la tecla Ctrl puede escoger múltiples valores o anular una selección.

Cercar per Paraules

Indiqueu una llista de termes separats per comes que descrigui el contingut . Exemple : alimentació , agrari , "Estudi biologia "

Cercador avançat

Aquest cercador complementa als dos cercadors anteriors , permetent realitzar la consulta d'ajudes a través d'un conjunt de filtres mitjançant els quals l'usuari podrà detallar de forma més precisa les seves necessitats

Anar a cerca avançada