You are here

Punt de trobada

En aquesta secció s'ofereix informació de l'oferta i la demanda d'innovació i investigació del sector.

  • Projectes de R + D + I que hi ha actualment en marxa
  • Entitats que treballen en R + D + I
  • Enllaços a plataformes tecnològiques , xarxes i documents d'interès
  • Secció oberta per exposar demandes d'innovació

Qui i on actua en R + D + I agroalimentària i forestal ?

Què necessites de la R + D + I ?