• Benvida Este portal pretende apoiar ao sector agroalimentario e forestal no impulso á innovación proporcionando información sobre o financiamento e contacto entre os actores para a busca de solucións
  • Benvida Este portal pretende apoiar ao sector agroalimentario e forestal no impulso á innovación proporcionando información sobre o financiamento e contacto entre os actores para a busca de solucións
  • Benvida Este portal pretende apoiar ao sector agroalimentario e forestal no impulso á innovación proporcionando información sobre o financiamento e contacto entre os actores para a busca de solucións
  • Benvida Este portal pretende apoiar ao sector agroalimentario e forestal no impulso á innovación proporcionando información sobre o financiamento e contacto entre os actores para a busca de solucións
  • Benvida Este portal pretende apoiar ao sector agroalimentario e forestal no impulso á innovación proporcionando información sobre o financiamento e contacto entre os actores para a busca de solucións
  • Benvida Este portal pretende apoiar ao sector agroalimentario e forestal no impulso á innovación proporcionando información sobre o financiamento e contacto entre os actores para a busca de solucións

Esta guía ofrece unha simple busca da información máis relevante pide financiamento comunitario e nacional para impulsar a R + D + i, destinado a agricultores, gandeiros, silvicultores, industria e outras partes interesadas na cadea alimentaria e forestal.

Este sitio é extraído principalmente información de axudas ás empresas, pero non exclusivamente, como auxilio consiste principalmente en centros de investigación do INIA.

O Plan Estatal: Inclúe unha gran variedade de auxiliares. Empresas auxiliares xerais son en forma de subvencións ou financiamento reintegrables e pode escolle-los con un proxecto individual ou en colaboración con outras empresas ou centros de investigación, dependendo da chamada.

Orzamento do proxecto xeralmente a partir de 175.000 €, se simple ou € 500.000 de forma colaborativa. Convocatorias sen liñas prioritarias. Algunhas convocatorias están permanentemente abertas. Presentación de propostas a través MINECO, CDTI ou INIA. Os beneficiarios son entidades e institucións definidas como axentes de I + D + i no Plan Estatal.

O financiamento do Horizonte 2020 é volto para grandes proxectos de dimensión europea, nun consorcio de polo menos tres empresas de diferentes Estados membros ou países asociados, coas seguintes características xerais:

Mínimo proxecto de orzamento de medio millón de euros e duración entre 1 e 5 anos. Convocatorias con prioridades temáticas (temas). Nalgunhas chamadas para as pemes non precisa dun consorcio. Propostas en inglés directamente á Comisión Europea. Os beneficiarios son unha entidade xurídica da Unión Europea, país socio ou outros acordos.

EIP-AEI AGRI, FEADER: Pode aplicar a estes subsidios, se quere un proxecto de innovación que ten como obxectivo resolver un problema específico ou explotar unha oportunidade especial nas áreas rurais, para axudar a mellorar a súa competitividade e sostibilidade. É un requisito difusión prioridade dos resultados.

Convida orientada para atender ás demandas da industria sen liñas prioritarias. Presentación de propostas a través MAGRAMA e CCAA. Os beneficiarios son os participantes de grupos operativos, definidas como un conxunto de persoas físicas ou xurídicas, co obxectivo de implementar unha solución innovadora, e formados por, polo menos, dúas entidades, tales como agricultores, gandeiros, silvicultores, sindicatos, industria, investigadores, centros de tecnoloxía , ONG, entre outros.

Ademais da axuda prevista FEADER MAGRAMA xestiona actualmente axuda aplicado aos produtores de gando e investigacións de innovación./p>

Orzamento máximo por proxecto de € 300.000 e duración máxima de tres anos. Invitacións dirixidos ás liñas temáticas relacionadas coa optimización dos custos de produción, mellora xenética, o aumento do valor engadido da produción e mellorar o coñecemento dos sectores. Presentación de propostas a través MAGRAMA. Os beneficiarios son grupos de produtores de gando, gando leiteiro, ovellas, cabras, porcos, aves e coellos de carne de tenreira. Poden ser realizados en colaboración con centros de investigación públicos e privados


Punto de encontro

O acceso ao abastecemento de información e procura de innovación e sector de investigación. R + D + i actualmente en curso, as organizacións que traballan en I + D + i, enlaces a plataformas de tecnoloxía, redes e documentos de interese, tamén ten unha sección aberta para expoñer demandas por innovación