You are here

Buscador de axudas

Buscador de axudas

O obxectivo da guía de axudas é facilitar ao sector agroalimentario e forestal unha mellor comprensión e coñecemento das fontes de financiamento para a innovación, as diferenzas entre elas, e presentar a información máis relevante das convocatorias nacionais e comunitarias sobre materias deste ámbito.

Aqui preséntase un buscador das convocatorias consideradas de interese.

Se fai clic nunha pétalos de flores, podes acceder a descrición do programa de financiamento. 

Buscar por ámbitos (Só para convocatorias H2020 e MAGRAMA)

En cada ámbito, caracterizáronse no programa 72 liñas de innovación, agrupadas en retos e medidas estratéxicas. Ver táboa e listado

Presionando la tecla Ctrl puede escoger múltiples valores o anular una selección.

Buscar por Palabras

Indique unha lista de termos separados por comas que describa o contido. Exemplo: alimentación, agrario, "Estudo bioloxía"

Buscador avanzado

Este buscador complementa os dous buscadores anteriores, permitindo realizar a consulta de axudas a través dun conxunto de filtros mediante os cales o usuario poderá detallar de forma máis precisa as súas necesidades

Ir a busca avanzada