You are here

Punto de encontro

Nesta sección ofrécese información da oferta e a demanda de innovación e investigación do sector.

  • Proxectos de I+D+i que hai actualmente en marcha
  • Entidades que traballan en I+D+i
  • Enlaces a plataformas tecnolóxicas, redes e documentos de interese
  • Sección aberta para expoñer demandas de innovación

Quen e onde actúa en I+D+i agroalimentaria e forestal?

O que necesita I + D + i?