You are here

Cercador d'ajudes

Cercador de ajudes

L'objectiu de la guia d'ajudes és facilitar al sector agroalimentari i forestal una millor comprensió i coneixement de les fonts de finançament per a la  innovació, les diferències entre elles, i presentar  la informació més rellevant de les convocatòries nacionals i comunitàries sobre matèries d'aquest àmbit.

Ací es presenta un cercador de les convocatòries considerades d'interès.

Si punxa en un pètal de la flor, podrà accedir a la descripció del programa de finançament. 

Cercar per àmbits (Només per a convocatòries H2020 i MAGRAMA)

En cada àmbit, s'han caracteritzat en el programa 72 línies d'innovació, agrupades en reptes i *medídas estratègiques. Veure quadre y llistat

Presionando la tecla Ctrl puede escoger múltiples valores o anular una selección.

Cercar per Paraules

Indique una llista de termes separats per comes que descriga el contingut. Exemple: alimentació, agrari, "Estudi biologia"

Cercador avançat

Aquest cercador complementa als dos cercadors anteriors, permetent realitzar la consulta d'ajudes a través d'un conjunt de filtres mitjançant els quals l'usuari podrà detallar de forma més precisa les seues necessitats

Anar a cerca avançada