You are here

Punt de trobada

Aquesta secció proporciona informació sobre l'oferta i la demanda d'innovació i recerca en el sector.

  • R D i que és actualment en marxa
  • Entitats que treballen en R D i
  • Enllaços a documents d'interès, xarxes i plataformes tecnològiques
  • Secció oberta a exposar les demandes d'innovació

Que i on actua en R D i agroalimentària i forestal?

Vostè necessita r d m?